Tuesday, June 14, 2011

50 perkara yg wajib kita tahu

20 Sifat – Sifat ALLAH Yang Wajib Dan Mustahil

 1. Wujud, artinya ADA, mustahil bersifat lawannya yaitu ‘Adamartinya tidak ada.
 2. Qidam, artinya sedia (tidak berpermulaan), mustahil bersifat lawannya, yaituHuduts,  artinya baharu (berpermulaan).
 3. Baqa’,  artinya kekal, mustahil bersifat lawannya yaitu Fana’, artinya binasa (mati)
 4. Mukhaalafatuhu Lilhawadits, artinya berlainan dengan segala yang baru (alam), mustahil bersifat lawannya yaitu mumaatsalatuhu lilhawadits, artinya bersamaan bagi segala yang baharu (sama dengan ‘alam).
 5. Qiyaamuhu Binafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendiriNya (tidak menghajatkan pertolongan orang lain), mustahil bersifat lawannya yaituQiyaamuhu Bigairihi, artinya berdiri Allah dengan pertolongan orang lain.
 6. Wahdaniyah, artinya ESA, mustahil bersifat lawannya yaitu Ta’addud,artinya berbilang – bilang (banyak).
 7. Qudrat, artinya  kuasa, mustahil bersifat lawannya yaitu ‘Ajuz, artinya lemah (tidak kuasa).
 8. Iraadat, artinya berkehendak, mustahil bersifat lawannya yaitu Karaahah, artinya tidak berkehendak.
 9. ‘Ilmu, artinya tahu (mengetahui), mustahil bersifat lawannya yaitu Balaadahartinya bodoh (tidak mengetahui).
 10. Hayaat, artinya hidup, mustahil bersifat lawannya yaitu Maut, artinya mati.
 11. Sama’, artinya mendengar, mustahil bersifat lawannya yaitu Shamam,artinya tuli
 12. Bashar, artinya melihat, mustahil bersifat lawannya ‘Umyun (tidak melihat).
 13. Kalaam, artinya berkata-kata, mustahil bersifat lawannya yaitu Bukmun, artinya bisu ( tidak berkata – kata).
 14. Qaadirun, artinya yang kuasa, mustahil lawannya yaitu ‘Ajizun, artinya lemah.
 15. Muriidun, artinya yang berkehendak, mustahil bersifat lawannya, yaitu:Kaarihun,artinya yang tidak berkehendak atau terpaksa.
 16. ‘Aalimun, artinya yang tahu, mustahil bersifat lawannya yaitu Jaahilun, artinya yang bodoh.
 17. Hayyun, artinya yang hidup, mustahil bersifat lawannya yaituMayyitun,artinya yang mati.
 18. Samii’un, artinya yang mendengar, mustahil bersifat lawannya yaituAshammu, artinya tuli.
 19. Bashiirun, artinya melihat, mustahil bersifat lawannya yaitu ‘Amaa, artinya yang buta.
 20. Mutakallimun, artinya yang berkata-kata, mustahil bersifat lawannya yaituAbkam, artinya yang bisu.

Sifat-Sifat Wajib Dan Mustahil Bagi Rasul Allah ada 4 perkara :


 1. Shidiq, artinya benar, mustahil bersifat lawannya yaitu Kidzib, artinya         dusta.
 2. Amanah, artinya dapat dipercaya (tak melakukan segala yang dilarang dan selalu menyampaikan apa yang diperintahkan ); mustahil bersifat lawannyaKhiyaanah, artinya curang (melanggar sesuatu larangan ALLAH).
 3. Tabligh, artinya menyampaikan (wahyu ALLAH), mustahil bersifat lawannya yaitu Kitmaan, artinya menyembunyikan ( tidak menyampaikan).
 4. Fathaanah, artinya cerdik, mustahil bersifat lawannya yaitu Balaadah, artinya bodoh.

SIFAT YANG HARUS BAGI ALLAH TAALA

Harus ertinya sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada.Sifat yang harus bagi Allah ialah sifat yang boleh ada dan boleh tiada bagi Allah.Sifat yang harus bagi Allah ada satu sahaja iaitu harus bagi Allah menjadikan mumkin atau tidak menjadikan mumkin.Mumkin ertinya sesuatu yang boleh menerima ada dan tiada di dalam ilmu Allah.Apabila Allah tidak berkehendak untuk menjadikannya kekallah ia sebagai mumkin.Dan apabila telah dijadikan oleh Allah maka itulah yang dinamakan makhluk.Perkara mumkin adalah tersangat banyak iaitu apa sahaja selain yang wajib dan mustahil.Yang wajib itu hanya satu iaitu Allah Taala dan sekelian sifat – sifatnya.Yang mustahil pula tuhan selain daripada Allah.Selain daripada keduanya itulah yang dinamakan mumkin.Ini termasuklah buruk atau baik , kaya atau miskin , masuk syurga atau masuk neraka , bahagia atau celaka , menafaat atau mudarat , hidup atau mati , dan seterusnya apa sahaja selain dari yang wajib dan yang mustahil yang telah diterangkan tadi.
Lawan sifat harus.Lawan sifat harus bagi Allah pada menjadikan mumkin ialah wajib Allah Taala menjadikan mumkin atau mustahil Allah menjadikan mumkin.Yang demikian adalah mustahil bagi Allah.Bahkan wajib kita iktikadkan bahawa tidak wajib atau tidak mustahil bagi Allah pada menjadikan mumkin hanya harus jua.


Dalil sifat harusDalil naklinya firman Allah Taala
ﺇﻦ ﺭﺑﻚﻴﺧﻠﻖ ﻤﺎ ﻴﺷﺍﺀ ﻮﻴﺧﺗﺎﺭ Ertinya : Dan Tuhanmu menciptakan apa Yang dirancangkan berlakunya, dan Dia lah juga Yang memilihDalil aklinya ialah jika Allah tidak bersifat harus memperbuat mumkin nescaya Dia bersifat dengan lawannya iaitu wajib Allah memperbuat mumkin atau mustahil Allah menjadikan mumkin.Sekiranya wajib Allah memperbuat mumkin nescaya bertukar hakikat mumkin itu daripada suatu yang harus boleh ada dan boleh tiada , menjadi wajib adanya.Bertukar hakikat mumkin itu daripada harus menjadi wajib hukumnya mustahil.Kerana yang dikatakan mumkin itu sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada.Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada itu adalah diketahui bahawa asalnya tiada semenjak azali.Jika bertukar hakikat mumkin itu menjadi wajib nescaya menjadilah wujudnya itu tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan sama seperti Allah Taala maka yang demikan adalah batal dan mustahil.Oleh itu tetaplah tidak wajib Allah menjadikan mumkin bahkan wajib kita percaya bahawa menjadikan mumkin harus bagi Allah Taala.Adapun jika mustahil bagi Allah menjadikan mumkin nescaya membawa kepada tidak wujud satu makhluk pun maka yang demikian itu batal dengan nyata dipandang bahawa makhluk telah pun wujud.

SIFAT HARUS BAGI NABI:-

Dan satu sifat yang jaiz atau sifat yang harus bagi Rasul/Nabi ialah Aradhul Basyariyah iatu untuk bersifat dengan sifat-sifat yang dipunyai oleh manusia-manusia biasa. Seperti ingin makan, berkahwin, mempunyai zuriat dan sebagainya.No comments:

Post a Comment